16 noiembrie 2012

Străin de mine însumi... - Alberta CamusStrăin de mine însumi și de această lume, înarmat doar cu o gândire care se neagă pe sine de îndată ce se afirmă, ce nume poartă această condiție a mea, în care nu-mi pot afla pacea decât refuzând să știu și să trăiesc, în care setea de a cuceri se izbește de ziduri care-i sfidează asaltul ? A vrea înseamnă a isca paradoxuri. Totul este astfel ordonat încât să poată lua naștere acea pace otrăvită pe care o dă nepăsarea, somnul inimii sau renunțările mortale.

Albert Camus, în Mitul lui Sisif


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...