5 decembrie 2012

A gândi înseamnă... - Albert Camus


A gândi înseamnă înainte de toate a vrea să creezi o lume (sau să-ți limitezi propria lume, ceea ce-i același lucru). Înseamnă a pleca de la dezacordul fundamental ce-l separă pe om de experiența sa, pentru a găsi un teren de înțelegere potrivit cu nostalgia sa, un univers încorsetat de rațiuni sau luminat de analogii care să permită rezolvarea divorțului insuportabil. Filosoful, chiar și în cazul lui Kant, este un creator. El își are personajele, simbolurile și acțiunea sa secretă. El își are deznodămintele sale.

Albert Camus, în Mitul lui Sisif

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...