1 martie 2013

Sunt zile - Ion PillatSunt zile  când mi-e dorul flămând ca un barbar,
Războinicii călare i-aș năpusti cu vântul
Și aș cânta cu dânșii prin stepe; iar pământul,
Învins ca de cutremur s-ar prăbuși. Cuvântul
Ce mistuie-n biserici s-ar crede în zadar.

În alte zile dorul mă leapădă sătul
Și singura-mi dorință e ca pe țărm de mare
Să urmăresc cu ochii corăbiile-n zare,
În mine amintirea să piardă călătoare,
Și umbra umbrei mele s-o am mi-ar fi destul.

Sunt zile când mi-e dorul așa de bun, s-ar duce
Să dea întregu-mi suflet cum alții dau un ban,
Și inima-mi deschisă la toți s-ar face han,
La care năvăli-va norodul lung chervan.
Sunt clipe când în spate aș vrea să port o cruce.

În alte zile dorul mă face rău și rece
Trăind de piatră parcă, nepăsător idol…
Și miezul vieții însuși îmi pare gol,
Că omul e o mască și mila e un rol
Și, orb, privesc durerea ce lângă mine trece.

Sunt zile când renvie copilul. Zile când,
Moșneag, stinși îmi sunt ochii ca două stele moarte,
Sunt zile când tot pieptul iubirea mi-l împarte,
Iar altele când singur mă chinuiesc departe,
Închis ca într-o boltă zidită-n al meu gând.

Necunoscutul cine-i, titanicul artist
Ce-n suflete și trupuri se-mbracă cum  îi place
- Vorbesc și el vorbește, și tac cu el când tace -  
Străinul care-n mine pe mine mă desface,
Făcându-mă totuna cu-o fiară sau c-un Crist ?


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...