4 aprilie 2013

Lumina artei - Lucian Blaga

            Pictură de George Dimitriev


Există lucruri adânci,
cari în lumina artei
pot fi înțelese cu mult mai limpede
decât în lumina științei.
Se spune că apa unor mări
e mai străvezie în lumina lunii
decât în lumina soarelui.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...