10 aprilie 2013

Natura - NovalisNe aflăm  față de natură, ca și față de oameni, în aceleași raporturi de neînțeles de felurite; și, după cum natura i se înfățișează copilăroasă copilului, mlădiindu-se copilăros după tiparul inimii lui copilărești, tot astfel ea i se înfățișează divină Domnului și se pune în acord cu înălțimea spiritului său. Nu se poate spune că există o natură fără a cădea în exagerări, iar aspirația către adevăr din toate discursurile și toate dezbaterile asupra naturii nu fac decât să ne depărteze și mai mult de natural. Este deja un mare câștig atunci când năzuința de a înțelege pe deplin natura trece, înnobilându-se, în nostalgia delicată, cumpănită, pe care natura, făptură străină și rece, o primește bucuros numai pentru ca, vreodată, să se poată bizui pe raporturi apropiate. Există în sufletul nostru un tainic imbold către toate zările, imbold ce se lărgește concentric cu pornire de la un miez infinit de adânc. Or dacă natura, fantastică, senzorială și imaterială, se lasă dispusă jur împrejuru-ne, suntem îndemnați să credem că atare imbold este atracția pe care natura o exercită, exteriorizare a simpatiei ce i-o purtăm; numai că, dincolo de aceste îndepărtate siluete albastre, unul își caută patria, pe care ele i-o ascund privirilor, își caută iubita din tinerețe, sau părinți și frați, prieteni de odinioară, sau trecute, iubite vremi; altul gândește că, dincolo îl așteaptă necunoscute splendori, socoate că acolo se ascunde un viitor clocotind de viață și întinde cu jind mâinile către o nouă lume. Puțini sunt cei ce rămân netulburați în fața acestor vecinătăți strălucitoare, căutând doar să le înțeleagă în plinătatea și înlănțuirea lor; cei ce, în pofida scindării, nu uită fulgurantul fir care leagă pe rând verigele între el, alcătuind policandrul sacru; cei ce se simt ferice contemplând aceste giuvaere vii plutind asupra nocturnelor adâncuri. Apar astfel felurite moduri de a contempla natura, iar dacă uneori sentimentul naturii devine în cele din urmă o veselă fantezie, un simplu ospăț, alteori îl vedem, dimpotrivă, transformându-se în evlavioasă religie ce poate oferi ținută, direcție și sens unei întregi existențe.


Novalis, în Discipolii la Sais

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...