20 decembrie 2013

Cel ce renunță - Friedrich Nietzsche


Ce face cel ce renunță? Năzuiește spre o lume superioară, vrea să zboare mai departe și mai sus decât toți oamenii care îl rostesc pe „da” - aruncă multe din cele ce i-ar îngreuna zborul, și printre ele unele pe care le prețuiește și-i sunt dragi, le sacrifică dorinței nestăvilite de înălțimi. Această sacrificare, această lepădare este singurul lucru care se vede la el; de aceea este numit cel ce renunță, și nu ni se înfățișează ca atare, învăluit în gluga sa și asemuindu-se unei cămăși a penitenței. Dar este satisfăcut de această impresie pe care ne-o face, vrea să-și tăinuiască față de noi dorința pătimașă, mândria, intenția de a zbura deasupra noastră.

Friedrich Nietzsche, în Știința voioasă

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...