24 iulie 2015

Răvaş din Basarabia - TraianusCiuruit mi-i trupul de cuvinte,

Sunt ogorul semănat  cu răni,
Vai,sufletul liniştii mă  minte
Şi-am să-l beau din aurite căni.
Cîntecul  din ochii mei se pierde
Undeva în cer, de unde rar
Mai aruncă în poeţi cu verbe
Şi dispare ca un solitar.
Neamuri de cuvinte-mi bat în poartă,
Cînd prin tine dragostea îmi plimb
Şi mă rog Domnului bun din soartă
Să-mi dea veşnicie pentru-un timp


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...