30 septembrie 2015

Melancolie - George Bacovia

Pictură: Pol LedentCe chiot, ce vaiet în toamnă...
Şi codrul, sălbatec vuieşte –
Răsun'n coclauri un bucium,
Şi doina mai jalnic porneşte.

– Ascultă, tu, bine, iubito,
Nu plânge şi nu-ţi fie teamă -
Ascultă cum greu, din adâncuri,
Pământul la dânsul ne cheamă...


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...