20 septembrie 2015

Toamnă - Tudor ArgheziPictură: Leonid Afremov 

Străbatem iarăş parcul, la pas, ca mai nainte. 
Cărările-nvelite-s cu palide-oseminte. 
Aceeaş bancă-n frunze ne-aşteaptă la fântâni. 
Doi îngeri duc beteala fântânilor pe mâini. 

Ne-am aşezat alături şi braţu-i m-a cuprins. 
Un luminiş în mine părea că s-ar fi stins. 
Mă-ndrept încet spre mine şi sufletul mi-l caut
Ca orbul, ca să cânte, sparturile pe flaut. 

Vreau să-mi ridic privirea şi vreau să-i mângâi ochii... 
Privirea întârzie pe panglicile rochii. 
Vreau degetui uşure şi-l iau să i-l dezmierd... 
Orice vroiesc rămâne indeplinit pe sfert. 

Dar ce nu pot pricepe ea pricepu, de plânge? 
Apusul işi întoarce cirezile prin sânge. 
O! mă ridic, pe suflet s-o strâng şi s-o sărut – 
Dar braţele, din umeri, le simt că mi-au căzut. 

Şi de-am venit ca-n timpuri, a fost ca, inc-o dată
S-aplec la sărutare o frunte vinovată
Să-nvingem iarăş vremea dintr-o-ntărire nouă
Şi să-nviem adâncul izvoarelor de rouă. 

Şi cum scoboară noaptea, al'dată aşteptată, 
Îmi pare veche luna –  şi steaua ce se-arată, 
Ca un parete de-arme, cu care-aş fi vânat. 
Şi fără glas, cu luna, şi noi ne-am ridïcat.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...