5 septembrie 2015

Tu i-ai zărit - Ivan Krasko


Ivan Aivazovsky Art 

În noaptea de genune și de zbucium doi ochi străluceau,
în albastre, spectrale lumini licăreau.
Era târziu și îmi părea
că ești departe, în largul mării...
De ce așa ? Tocmai în largul mării!
Oare tu auzeai în vuietul mării vuietul din inima mea ?
În  plânsul vântului, zdrobit în catarge, plângând inima mea ?
Oare tu auzeai ?  Plângând durerea mea ?!
Din zbor, norii vărsau lacrimi de dor
dor după tine, aprig, aprig dor !
În noaptea de genune și de zbuciumdoi ochi sclipeau,
cărbunii ochilor mei pe tine te căutau,
ca două zălude staafii alergau după corabia ta...

Tu i-ai zărit !! O, cum mai zburau, urmăreau corabia ta.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...