3 noiembrie 2015

Cântec – Ion Pillat
Timpul care piere n-o să-l prind.
Dragostea ta mare cum s-o țiu ?
Vremea ce ne poartă n-are grind,
Drumul ce ne duce nu-l mai știu.

Mîna ta întinsă ca un dar,
Glasul tău seara ca un cînt.
Fața ta întoarsă e de var,
Ochii tăi, închișii, nu mai sînt.

Raza se întunecă în crîng,
Viața-și lasă umbrele în noi.
Dragostea ta mare cum s-o frâng ?
Moartea ne pândește pe-amândoi.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...