11 septembrie 2012

Versuri din cărțile sfinte - Hermann Hesse
Desigur, multe versuri din cărțile sfinte, mai ales din Upanișadele lui Samaveda, pomeneau despre aceste străfunduri, despre lucrul cel mai de pe urmă și cât de minunate erau aceste versuri! „Sufletul tău este lumea întreagă”, așa se spun acolo, și tot acolo se mai spunea că în somn, în somnul adânc omul pătrunde până la străfundurile sale, adânc, sălășluind în Atman. Găseai în aceste versuri o minunată înțelepciune, toată știința celor mai mari înțelepți fusese strânsă aici, în aceste cuvinte magice, pure ca mierea adunată de albine.

Hermann Hesse, în Siddhartha

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...