18 martie 2018

Vedenie – Stéphane Mallarmé

Olga Abramova Art

„Se-ntristase luna. Albi serafimi plângând
Cu-arcușu-n mâini, prin somnul florilor curgând
Scoteau din cupa tăinuită a-mbolnăvitelor viole
Suspine de cristal prelinse pe-azurul micilor corole.

Era sfințita zi a-ntâiului sărut
Și visul crud din suflet mi-a păscut
Sorbind din plin balsamul tristețelor păgâne,
Ce fără de regrete în veci de veci rămâne.

În inima din care un suflet a cules
Un vis. Și rătăcind cu ochii în eres,
Deodată-mi apăruși în față pe strada
largă și pustie
Svârlind prin umbrele-n serării înfiorări
și veșnicie.

Da, am știut; erai aceeași zână
Care-n copilărie mi-erai în somn stăpână.
Atunci din mâna-ntredeschisă cerneai pe
visele-mi curate
Ninsoarea albelor buchete de stele mari și parfumate.”

<<Stéphane Mallarmé (n. 18 martie 1842 – d. 9 septembrie 1898), de fapt cu numele real Étienne Mallarmé, a fost un poet și critic francez, o figură de seamă a curentului simbolist european.>> Wikipedia


Copacul – Ion Barbu„Hipnotizat de-adânca şi limpedea lumină
A bolţilor destinse deasupra lui, ar vrea
Să sfarme zenitul, şi,-nnebunit, să bea,
Prin mii de crengi crispate, licoarea opalină.

Nici vălurile nopţii, nici umeda perdea
De nouri nu-i goneşte imagina senină;
De-un strălucit albastru viziunea lui e plină,
Oricât de multe neguri în juru-i vor cădea...

Dar când augusta toamnă din nou îl înfăşoară
În tonuri de crepuscul, când toamna prinde iară
Sub casca lui de frunze un rod îmbelşugat,

Atunci, intrând în simpla, obşteasca armonie
Cu tot ce-l limitează şi-l leagă împăcat,
În toamna lui, copacul se-nclină către glie.”

14 martie 2018

Rondelul orelor – Alexandru Macedonski

Anna Razumovskaya Art

Omnia vulnerant, ultima necat

Pe rând orice ore rănesc,
Iar ultima vecinic omoară... -
Tot sufletul mi-este o vioară
Ce plânge duios că trăiesc.

Şi nici nu mai cerc să zâmbesc
Când viaţa s-arată uşoară. -
Pe rând orice ore rănesc,
Iar ultima vecinic omoară.

Oricâtă cerească comoară
Ar fi într-un lut omenesc,
Zvârlit de pe clipa ce zboară
Recade în iadul obştesc; -
Pe rând orice ore rănesc.

___________________

Alexandru A. Macedonski (n. 14 martie 1854, București, Țara Românească – d. 24 noiembrie 1920, București, România) a fost un poet, prozator, dramaturg și publicist român. 


9 martie 2018

Spiritul jocului – Romain Rolland


Paul Hedley Art 

„Faptele fuseseră atît de groaznice, patimile ce se dezlănțuiseră atît de puternice, încît era nevoie, pentru a putea merge mai departe, de o destindere a tensiunii încordate a spiritului: te
jucai cu viața; te jucai cu dragostea, cu ambiția, cu ura. Te jucai din instinct, fără să ți-o mărturisești deschis. Cumplită primejdie a unei epoci care a pierdut pentru cîtva timp simțul valorilor vieții și pentru care cele mai grave valori au devenit jucării! Puțini erau cei care nu se simțeau pătrunși, în măsură mai mică sau mai mare, de spiritul jocului. Annette,
făcută pentru a simți orice boare, se molipsise și ea, dar aducea în joc stilul ei propriu. „Inima vrăjită!” – doar pentru asta era făcută.”

(Romain Rolland – Inimă vrăjită)

8 februarie 2018

Bun rămas – Giuseppe Ungaretti

Reine-Marie Pinchon Art
„Iubite
prietene
poezia
este lumea, umanitatea
propria viață
înflorite prin cuvânt
limpedea minune
a unui ferment delirant

Când găsesc
în tăcerea aceasta a mea
un cuvânt
el e dezgropat din viața mea
ca dintr-un abis.”

<<Giuseppe Ungaretti (n. 8 februarie 1888- d. 2 iunie 1970 Milano) este considerat unul dintre cei mai importanți scriitori italieni ai secolului XX. Poet de factură modernistă, jurnalist, eseist și critic, s-a numărat printre exponenții mișcarii literare novatoare numită ermetism.>> Wikipedia


6 februarie 2018

Orice om – Geo Bogza


Viktor Sheleg Art

„Orice om pe care nu pot să-l iubesc este pentru mine un
izvor de adâncă tristeţe.

Orice om pe care l-am iubit şi nu pot să-l mai iubesc,
înseamnă pentru mine un pas spre moarte.

Atunci când n-am să mai pot iubi pe nimeni, am să mor.

Voi, cei care ştiţi că meritaţi dragostea mea, aveţi grijă
să nu mă ucideţi.”

<<Geo Bogza (n. 6 februarie 1908, Blejoi, România – d. 14 septembrie 1993,București, România) a fost un scriitor, jurnalist, poet român, teoretician al avangardei, fratele muzicianului Alexandru Bogza și al scriitorului Radu Tudoran (pseudonimul lui Nicolae Bogza).>>Wikipedia

4 februarie 2018

Păstorul întristat – Vasile Cârlova„Un păstor tânăr, frumos la față,
Plin de mâhnire cu glas duios
Cânta din fluier jos pă verdeață,
Sub umbră deasă de pom stufos.

De multe versuri spuse cu jale
Uimite toate sta împrejur:
Râul oprise apa din cale,
Vântul tăcuse din lin murmur.

Cât colo turme de oi frumoase
Se răspândise pe livejuni
Și ascultându-l iarba uitase,
Pătrunse toate de mila lui.

Câinele numai mai cu durere
Stând lângă dânsul căta în jos
Și ca s-aducă lui mângâiere,
Glas câteodată scotea milos.

Eho, ce zace de om departe,
Îl auzise din loc ascuns;
Și cu suspinuri de greutate
La toată vorba îi da răspuns.

Viu lângă dânsul, pătruns de milă
Și cu blândețe îl întrebai:
„Tinere, spune-mi, nu-ți fie silă,
Ce foc, ce chinuri, ce gânduri ai?

Viața voastră necazuri n-are:
E simplă, lină, fără dureri,
Și-n toată lumea nici o suflare
Ca voi nu gustă multe plăceri.

Vouă natura vă este dată;
Câmpii și codrii voă zâmbesc;
Vânturi și râuri voă arată
Cum curg de dulce, cum răcoresc.

Soarele încă voă răvarsă
Lumină dulce, tot cu senin,
Și cerul iarăși mila își varsă
Spre fericire voă deplin.”

El cu suspinuri atunci răspunse:
„Frate, se poate vrun muritor
Oricât să n-aibă dureri ascunse,
Fie pe scaun, fie păstor?

Orice viață supusă zace
Sub patimi grele mult mai puțin!
Soarta nu lasă un om în pace
Cu mulțumire a fi deplin.

Precum nu-nceată de vânt suflarea
Nici către crânguri, nici pe câmpii;
Așa nu-nceată nici tulburarea
De multe patimi către cei vii.

Adevăr, slavă, cinste, putere
Sau bogăție eu nu doresc.
Acestea toate drept o părere,
Drept nălucire le socotesc.

Dar mai puternic, greu a supune
Orice simțire, simț pe amor,
El, izvor dulce de-ntristăciune,
Lesne aprinde foc tutulor.

Iubesc prea dulce o păstoriță
Cu chip prea dulce, prea drăgălaș!
Pentru ea numai simț neputință,
Pentru ea numai sunt pătimaș.

De lângă mine ea când lipsește,
Natura n-are nimic frumos;
Sufletul tare mi se mâhnește,
Orice privire e de prisos.

Și drept aceea a tânguire
Fac să răsune fluierul meu
Lăsând și turma în năpustire,
Vărsând și lacrimi din ochi mereu.”

<<Vasile Cârlova (n. 4 februarie 1809, Buzău (Târgoviște după alți autori) – d. 18 septembrie 1831, Craiova) a fost un poet și ofițer român, care a scris doar cinci poezii dar a intrat în Istoria literaturii române a lui George Călinescu și a introdus în literatura română faimoasa temă a preromantismului european.>> Wikipedia

29 ianuarie 2018

Sentimentul lunii – Adrian Păunescu

Foto: Mariya Bakh

„Voi întreba: de ce-i atâta lună
Şi-atâta alb pe podurile mari
Ale oraşului şi ce înseamnă
Când, de atâta alb, prin pomi transpari?

Ce e atunci când prin natură fuge
O zebră zveltă-n albe-negre dungi?
Ce e atunci când turlele sunt albe,
Când noaptea arde alb? Ce e atunci?

Ai să-mi răspunzi: răsare multă lună
Alb - îngropând oraşul în lumină
Pentru ca valurile ei să spună
Nopţii, că nu mai trebuia să vină.

Ai să-mi răspunzi: e o scrisoare lungă
Care anunţă-o despărţire grea,
Şi soarele va răsări mai rar,
De aceea-i multă lună pe şosea,

În pomii încercaţi de mari emoţii,
Treziţi apoi, deodată, fără foi,
Ai să-mi răspunzi: de aceea-i multă lună,
Şi e atâta lună între noi.

Şi n-am să cred, şi-am să alerg pe dealul
În care zgomotele de tramvaie
Şi unghiurile bruşte nu mai sunt,
Şi-n lună umbre nu se întretaie.

Şi-am să mă-ntorc să-ţi spun că luna-i drumul
Pe care braţele ca paşii sună,
Că am plecat cu părul blond arzând,
Şi-l readuc îmbogăţit de lună,
Albit şi alb, 
Bătrân de-atâta lună.”


Flacăra iubirii – Emanuel Swedenborg


Francois Fressinier Art

„Flacăra iubirii provine în primul rând și în mod necesar din spiritualitatea ei; această flacără se micșorează progresiv pe măsură ce se îndepărtează de vatră, adică de spiritualitate. Răcirea, care începe prin dezbinarea sufletelor, provoacă imediat și dezbinarea inimilor. De aici vin poftele efemere și trecătoare care ne seduc pentru o clipă, de aici rușinea și regretul care urmează totdeauna desfrâului, de aici repulsia și aversiunea pentru obiectul unei atracții momentane” –
Emanuel Swedenborg

<<Emanuel Swedenborg (29 ianuarie 1688 – 29 martie 1772) a fost om de știință, om politic, filosof și teosof suedez, inginer de mine, militar, astronom, medic, zoolog, anatomist, economist și deputat. Supranumit de către Balzac „Buddha al Nordului”, Emanuel Swedenborg a fost una dintre cele mai misterioase și complexe personalități ale Scandinaviei.>> Wikipedia

Fericirea – Emanuel Swedenborg


Francois Fressinier Art

„Fericirea nu se ascunde în anumite locuri, ci se afllă în starea în care ne găsim fiecare. Iar starea cea mai desăvârșită este cea pe care ne-o dau iubirea și înțelepciunea. În acest fel în noi înșine ne regăsim propriul cer..”
(Emanuel Swedenborg – Despre înțelepciunea iubirii conjugale)

<<Emanuel Swedenborg (29 ianuarie 1688 – 29 martie 1772) a fost om de știință, om politic, filosof și teosof suedez, inginer de mine, militar, astronom, medic, zoolog, anatomist, economist și deputat. Supranumit de către Balzac „Buddha al Nordului”, Emanuel Swedenborg a fost una dintre cele mai misterioase și complexe personalități ale Scandinaviei.>> Wikipedia

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...