20 martie 2013

Plângere - Radu StancaAnanke ! Ananke !
Știu, sufletul acesta negru mi-e
Amenințat din nou de limite.
Din nou asupră-i falnic se deșiră
Teribila, sălbatica moiră.

Și n-am un ban în pungă rătăcit
Ca să plătesc luntrașului ivit.

Ananke ! Ananke !
Știu, sufletul acesta trist îmi e.
Cotrobăit la toate vămile.
La fiecare haltă, nesătule,
Îl răvășesc dureri, dureri destule,

O ! Inimă mea grea, îneacă-ți frica,
Nu-ți cheltui bătaia pe nimica !

Ananke ! Ananke !
O să cunosc vreodată pentru ce
Îți despletești în lacrimi pletele ?
De ce neconsolată-ți sângeri sânul
Când, ca un zeu, îți calc din nou tărâmul, 

Când mă uit la ața ce se toarce
În cer, pe fusul harnicelor Parce ?

Ananke ! Ananke !
O să cunosc vreodată pentru ce
Îți despletești în lacrimi pletele ?
De ce neconsoltă-ți sângeri sânul
Când, ca un zeu, îți calc din nou tărâmul, 


Când mă uit la ața ce se toarce
În cer, pe fusul harnicelor Parce ?

Ananke ! Ananke !
Ca niște lungi și grele bocete,
Așa îți scuturi iar aripile,
Așa te-apleci mereu pân-la pământ, 
Parcă-ar fi-n orice loc câte-un mormânt.

Eu ies să-ți văd mișcarea asta-ntr-una
Și cu fantoma mea acopăr luna.

Ananke! Ananke !
Știu, sufletul acesta care e
Mușcat  din zece părți de vipere
Stă astăzi îndoliat în fața porții
Și-așteaptă liniștit să cadă sorții.

Printre atâtea vămi și limite,
Indică-mi zarul, tristă Ananke !


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...