9 aprilie 2017

Fluviul vrăjit – Romain Rolland„Annette simte cum curge fluviul vrăjit, înfășoară și desfășoară de pe fus firul de șuvoaie inelate, se lasă în voia lui și se joacă cu forța ademenitoare care o tîrăște. Dar cînd rațiunea, deodată trează, vrea să controleze jocul, o găsește pe Annette smulsă dintr-un vis, dar căutînd un altul, în care să se cufunde. Atunci, Annette născocește cu pricepere romanul vieții pe care a trăit-o, sau pe care o va trăi, poate, folosindu-se de frînturi din  întîmplările zilelor, de amintiri, de figuri din trecut. (...)
Cîte suflete de femei există, a căror bogăție tăinuită se exprimă, ca și al Annettei, prin acest șuvoi lăuntric? Cine ar putea citi în adînc ar găsi adesea patimi întunecate, încîntare, viziuni ale abisului. Și, în viața liniștită de fiecare zi, nu-i decît o burgheză corectă, văzîndu-și de treburi, rece și înțeleaptă, stăpînă pe sine, uneori chiar prea stăpînă, întocmai ca și Annette, care, față de elevi și de fiul ei (numai că pe el nu-l putea înșela)  îmbrăca o înfățișare chibzuită și rece, moralizatoare…”

(Romain Rolland, Inimă vrăjită)

Christian Schloe Digital Artwork

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...