19 iulie 2012

Schiță pentru un autoportret - Alexandru Philippide
Lumea începe și sfârșește-n mine.

Ca algele din spumă de-oceane,
Dospite-n mâl albastru de ceruri sfărâmate
Cresc cântecele mele subterane.

Mi-e inima la adăpost,
Ca un culbec în fundul unei grădini pustii.
Hotarele mele sunt: cel care-am fost
Și cel care voi fi – hotare pustii.

Căci viața mea de adineaori
Mi-e tot atâta de  departe
Ca viața celei mai uscate mumii,
Și pentru mine tot ce nu e prezent e moarte.

Singur ? Ce  vorbă lipsită de-nțeles !
Sunt tu și el și voi atât de des !
De-atâtea ori  Sfinx și Edip!
Trăiesc în mine ca o pădure-n mii de frunze,
Ca vântu-n mii de fire de nisip.

Dacă aș fi vrut (pe vremea când visam)
Să fi fost altfel decât sunt,
Aș fi vrut să ma fi născut pământ,
Cu râme-n mine, rădăcini și iarbă
Pe fruntea mea boltită către soare.

Sau, poate...aș fi vrut să mă fi născut soare...


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...