9 aprilie 2013

Despre Novalis - Richarda Huch


Despre el se cuvine spus nu că avea geniu, ci că era un geniu, nu pentru că ar fi fost în chip deosebit înzestrat pentru vreo artă, știință sau profesie anume, ci pentru că toate forțele sale lăuntrice se cumpăneau astfel încât izbutea să exceleze în orice ar fi întreprins.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...