9 aprilie 2013

Discipolul - Novalis
De cum se mai împlini, porni să cutreiere pământul, văzu alte țări, alte mări, ceruri noi, stele străine, plante și animale neștiute, oameni necunoscuți, coborî în peșteri, privi cum se desăvârșește în structuri și aglomerări de toate culorile alcătuirea pământului, luă în argilă amprente de bizare figuri de rocă. Regăsea pretutindeni ceea ce îi era cunoscut, dar în stranii împerecheri și, în felul acesta, în chiar lăuntrul său, ajungeau a se orândui adesea lucruri neobișnuite. Îi atraseră curând luarea aminte legăturile dintre toate cele, întâlnirile, potrivirile. Nimic nu îi mai apăru atunci izolat. Percepțiile simțurilor năvăleau în el ca mari icoane multicolore: auzea, vedea, pipăia și gândea tot deodată. Se bucura să adune laolaltă oameni străini; când stelele îi păreau oameni, când oamenii stele, când pietrele îi păreau animale, când norii plante; se juca cu forțele și întruchipările lumii, știa ce și unde putea găsi și cum putea face să se desfășoare un lucru ori altul, iar în acest fel atingea el însuși, pretutindeni, corzile spre a obține acorduri și cascade de sunete.


Novalis, în Discipolii la Sais

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...