17 iulie 2015

Aș vrea....- Teresa Maria Moriglioni-Drăgan


 Vladislav Koval Art 

Aș vrea să am cuvinte
ca o goană de cai albi,
ca niște coame fluturând
în brizele țărmului,
ca nechezatul și zgomotul copitelor
pe brazdele ierboase
și pe pietre,
pentru a-ți rupe cu strigătul meu
inima
zăvorâtă la frumusețea lumii.



(traducere de Ilie Constantin)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...