16 august 2015

Te întreb - Viorica Sălăjeanu

Pictură: Kovács Anna Brigitta


A fost al tău vreodată vântul
Sau Universul nesfârşit ?
Ori soarele din cer luându-l
L-ai dus în mâini la asfinţit ?
Ai ascultat în floare merii
Cum înalţau iubirii cânt ?
Te-ai contopit cu ploaia verii
În braţe fulgerul purtând ?
Ai născocit cu ochiul minţii
Cât pot fi toamnele de-adânci ?
Ţi-ai dăltuit din iarna vieţii
Poteci de soare peste stânci ?via literaturapopoarelor.blogspot.ro


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...